Toegankelijkheidsverklaring

Leefmilieu Brussel engageert zich om deze website toegankelijk te maken, conform de ordonnantie inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten .

Maatregelen genomen door Leefmilieu Brussel rond de toegankelijkheid van al haar websites en webapplicaties

Conformiteit op basis van de richtlijnen van de WCAG 2.1 niveau AA

Niet conform

Datum van opmaak van de toegankelijkheidsverklaring

22 september 2020

Niet-toegankelijke inhoud

We beschikken niet over de nodige middelen om alle onze websites op korte termijn conform te maken. Het conform maken met de norm WCAG 2.1 niveau AA is gepland. De websites die zich richten tot een breed publiek zullen prioritair worden behandeld.

Feedback en contactgegevens

De dienst Info-Leefmilieu van Leefmilieu Brussel biedt een luisterend oor, verschaft relevante antwoorden en praktische raad of bezorgt u de best aangepaste brochure voor uw vraag.

We beantwoorden uw oproep van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u. Buiten de openingsuren vragen wij u dit contactformulier. in te vullen.